golvvård
  • Utan Städsällskapet hade min verksamhet förfallit. Genom ett gynnande samarbete för båda parter har vi ökat vår försäljning och glädje på arbetsplatsen.

    Anna Lundin

Golvvård med underhåll

Vårda dina golv med professionell golvvård

Att vårda sina golv är att långsiktigt spara på utgifter! Speciellt viktigt blir golvvård i lokaler som blir hårt belastade, så som golv i butiker, restauranger och andra offentliga rum. Det kan handla om allt från att hitta rätt produkter och lösningar som håller golven rena, till specialbehandlingar, så som impregnering och diamantslipning, när golvet behöver extra vård. Vi på Städsällskapet har mångårig erfarenhet och kan utföra all typ av golvvård och är vana vid att arbeta med material så som sten, linoleum, trä och många, många fler.
Efter utförd vård ger vi en lista med använda produkter för att du enkelt ska kunna följa processen.

Offertbegäran

Inga fält hittades.