mattservice
  • Utan Städsällskapet hade min verksamhet förfallit. Genom ett gynnande samarbete för båda parter har vi ökat vår försäljning och glädje på arbetsplatsen.

    Anna Lundin

Mattservice i Stockholm

besegra de svåraste fläckarna med professionell mattservice

Tänk dig en värld utan nervösa blickar när dina gäster dricker rödvin vid din vita matta, en värld utan panikattacker när kaffet från fikat spills eller när andra olyckor inträffar. För oss på Städsällskapet är denna värld en möjlighet. Med vår mattservice besegras de svåraste fläckarna, samtidigt som vi erbjuder säkra tvättavtal med mattleasing och loggade mattor.

Offertbegäran

Inga fält hittades.