BioClean – biologisk städning

Miljövänlig rengöring med BioClean

BioClean och ångtvättning är ett naturligt val, samt ett jättekliv mot en hållbarare framtid för oss och kommande generationer. Biologisk städmetod kostar inte mer en traditionell städning så varför inte ta steget in i tjugohundratalet och gå den gröna vägen mot en ekologisk hållbar morgondag.

Idag kan vi på Städsällskapet erbjuda er möjligheten att göra ett miljöval där vi kommer att använda bioclean produkter från bland annat Innu-Sience som gör rent för ögat och ner i mikrobernas värld! Vilket innebär att även lukter försvinner och ni får fräschare lokaler.

Biotekniska produkter kommer att revolutionera städbranschen och vi börjar en ny era efter hundratals år av kemisk belastning på vår natur runt oss. En innovation som vänder upp och ner på det traditionella sättet att tänka.

Ett lika naturligt och självklart system som kommer att förändra vår syn på rengöring.

Produkterna är 99 % biologiskt nerbrytbara inom 28 dagar. Att jämföra med Svanenmärkta produkter som är till 70 % nedbrytbara inom 40 dagar.

Bioclean är produkter som bygger på naturens egna sätt att hålla rent där bakterier och fermenterings processer bryter ner smutsen.

Inspiration för produkterna hämtas från naturen, produkterna som vi använder kommer från de lösningar som produceras av ekologiska system.

Städsällsksapet är ett städföretag som arbetar för miljön med sina biotekniska, miljövänliga produkter.
Biotekniska produkter – Städsällskapet

Kemi

2011 använde städbolagen, saneringsbolag och sotarna ca:4831 ton, var av det fortfarande finns produkter som är giftiga, hälsovådliga, frätande, miljöfarliga, måttligt hälsoskadliga och irriterande, dessa grupper är ca: 10058 ton/ per år.

Vi har under 1900-talet utvecklat olika kemiska produkter som skadat både människor och natur. Vi har idag olika kemiska substanser som inte bryts ner, de har bioackumulerats i vår natur i djur, växter och i oss människor! Att välja bort allt mer av de vanligaste kemiprodukterna och istället använda bioclean, är att ta ett steg närmare en hållbarare framtid där vi lämnar över ett ekosystem, som kan börja åter hämta sig efter lång tid av kemi påverkan från oss människor.

Biotekniska produkter har nu kommit ut på marknaden och ett nytt tänkande håller på att förändra vårt förhållningssätt, gentemot traditionella städtekniker och produkter, en revolution är på gång inom städbranschen, där vi som utför städuppdrag måste ta ett större ansvar och visa att det går att städa med biotekniska produkter, vilka uppnå resultat som överträffar traditionella metoder.

Välj bioclean och våra produkter från Innu-Sience för en bättre miljö!