om-oss

Vision

Städsällskapet ska arbeta med att vara en heltäckande städleverantör som använder biologiska städmetoder för att tillgodo se framtidens generationer. Vi vill jobba etiskt och sätta människor och natur i första rummet.  

Som VD för städsällskapet och ägare önskar jag att framtidens städföretag får en betydlig viktigare roll då det är uppenbart att människor påverkas av sin arbetsmiljö.

Städsällskapets viktigaste mål är att minska på kemisk utsläpp och att kunna arbete så miljövänligt som möjligt.

Vi vill att våra kunder ska uppleva oss som en ledade städleverantör. Där kunden sätts i centrum och att inga frågor är för små.

Vänliga hälsningar Jennifer